WOONHUIS T. VESSEM

 

De woning ligt tussen dorpskom en bosrand en binnen een gebied waar wegen, verkaveling en waterlopen een oorspronkelijke indruk hebben. De locatie grenst aan een bungalowwijk die in de zeventiger jaren is aangelegd ter beëindiging van de bebouwde kom. Het oorspronkelijke karrenspoor is toen voorzien van macadam. De horizontale langgerektheid van de belendende langgevel boerderijen aan de oostzijde van de Maaskant vormen een historisch geheel. Dit is vertaald in een plan met een krachtige neutraliteit, één herkenbaar element met een constante hoogte. De stalen gebinten op regelmatige afstanden refereren aan de constructieve opbouw van de langgevel boerderij. De relatie tussen de kavel en de woning is zodanig geënsceneerd dat er een lange zichtas bestaat vanuit de Maaskant via de woonkamer en het achterterras op een nog vrijwel authentiek boerenbedrijf. Het zicht van de begane grond- en het souterrainterras door de daklichten ligt in één lijn waardoor een boeiende visuele relatie ontstaat met de bomen aan de straatzijde. De kunstmatige glooiing in de achtertuin biedt een riant uitzicht vanuit het souterrain en vergroot de expressie van het zwevende volume. Binnenshuis is de transparantie verkregen via afscheiding van de slaap- en serviceruimtes door interieur elementen.