WOONHUIS S. OERLE

 

De locatie is een braakliggend perceel gelegen in de kern van het kerkdorp Oerle. Aan de noordzijde zijn woonpercelen gelegen en ten zuiden is een garagebedrijf gevestigd. Uitgangspunt is dat deze intensivering van het bestaand stedelijke gebied plaatsvindt met respect voor de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden en landschappelijke context. De maatvoering wordt enerzijds bepaald door de contouren van het perceel en anderzijds door de unieke ligging aan de groene openbare ruimte. Om recht te doen aan voorgaande is gekozen voor een lang gerekt laag gemetseld volume afgedekt met een zadeldak. Om beide te markeren is een glasstrook tussengevoegd die een dankbare ruimtelijke kwaliteit biedt aan het interieur.