WOONBOERDERIJ H. VESSEM

 

Het pand vertegenwoordigt een hoge ensemblewaarde. Door een zelden voorkomende ongeschondenheid en compleetheid van de bebouwings- en groenstructuur heeft het boerenerf en boerderij hoge monumentwaarde. Vooral het gave ex- en interieur, maar ook de waardevolle ‘losse’ inboedel, geven een compleet beeld van het leven van een Kempische boerenfamilie in de eerste helft van de twintigste eeuw. De eerste fase betreft het restaureren en conserveren van het woongedeelte. In tweede instantie wordt een royale woonruimte gemaakt in het stalgedeelte, daarbij worden alle reminiscenties van het verleden geïntegreerd in het nieuwe gebruik. Tenslotte wordt een praktijkruimte gemaakt in het schuurgedeelte. Tevens vindt daarmee het parcours door het gehele pand haar voltooiing.