MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE WINTELRE

 

In deze accommodatie krijgen basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en welzijnsactiveiten zoals sport, cultuur en ontspanning een plaats. De architectuur is ingezet om een bijdrage te leveren aan een lokale cultuur en aan een leefbare menselijke gemeenschap. Het programma is daarbij een alibi om de openbare ruimte vorm te geven. Om tot een goede inbedding van de nieuwe accommodatie in het dorp te komen, zijn een aantal voorwaarden van belang. De architectonische eigenheid van het gebouw voegt zich in de dorpse context en de benodigde nieuwe buitenruimte voor de accommodatie vormt een optimale interactie met de bestaande openbare ruimte. Het resultaat is een ensemble dat inspeelt op verschillen en tegenstrijdigheden in het gebruik, maar desondanks een geheel vormt dat de topologische eigenheid van de plek in één beweging opneemt.